Khuda nay jis kay sar par taj rakha apni rahmat ka

Khuda nay jis kay sar par taj rakha apni rahmat ka

Durood us par ho woh hakim bana mulk-e-risalat ka

Woh maahi kufr-o-zulmat shirk-o-bid’at-o-zalalat ka

Woh hafiz apni millat ka woh Nasir apni Ummat ka

Asar kya ho sakay ga mahr-e-mahshar ki hararat ka

Hamaray sar pay hoga shamiyanah un ki rahmat ka

Hamayn bhi sath lay lo Qafilah walo zara thehro

Bahut Muddat say arman hay Madinay ki ziyarat ka

Mayri ankhayn Madinay ki ziyarat ko tarasti hayn

Chamak jaye Ilahi ab to tara mayri qismat ka

Mayn samjhon ga huwa Jannat mayn dakhil maut say pehlay

Nazar aaye ga jis den sabz gumbad un ki turbat ka

Dikha de fayz-e-ustad-e-hasan huzzaar-e-mahfil ko

Jameel-e-qaadiri phir ho bayan pur lutf midhat ka

By: Maddah-ul-Habeeb Maulana Jameel-ur-Rahman Qaadiri Razavi  رَحْمَةُ الـلّٰـهِ عَلَيْه 

(Qabalah-e-Bakhshish, pp. 38)


Share

Khuda nay jis kay sar par taj rakha apni rahmat ka

‘Aabid-e-Kibriya Imam-e-Husayn

Zahid-e-bay riya Imam-e-Husayn

Deen kay payshwa Imam-e-Husayn

Rahnuma muqtada Imam-e-Husayn

Dhoom ‘aalam mayn hay shuja’at ki

Kaam aysa kiya Imam-e-Husayn

Rah-e-haq mayn kataya sab kunbah

Marhaba marhaba Imam-e-Husayn

Tayri talwar ka jahan mayn hay

Aaj tak ghalghalah Imam-e-Husayn

Aap say rakhtay hayn ummeed-e-karam

Ranj kay mubtala Imam-e-Husayn

Is Na’eem e gunahgar pay lutf

Aye shah-e-Asfiya` Imam-e-Husayn

By: Maulana Sayyid Na’eemuddin Muradabadi

(Hayat-e-Sadr-ul-Afadil, pp. 223)


Share

Articles

Comments


Security Code